Tina1986

11 tekstów – auto­rem jest Ti­na1986 . 

W imię Boga

Jak długo za­mie­rzasz wal­czyć
Ko­lana­mi ziemię prze­cierać
Bez mie­cza i bez tarczy
Gołą pier­sią atak od­pierać

Czy nie star­czy już blizn na Twym ciele
Ani piór w bo­ju stra­conych
Po­wiedz mi w imię czego
Występu­jesz wciąż w mo­jej ob­ro­nie

Cze­mu stoisz nocą pod ok­nem
Gorzkie łzy w li­tanie prze­mieniasz
I za­nosisz pod nieba skle­pienie
Bym po­god­ny dzień znów zaczęła 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 12 marca 2015, 05:43

Czym jest Miłość bez Wiary
w to, że góry może przenosić?
.........
Pot­knie się też i upad­nie, kiedy Nadzieja na skrzydłach jej nie nosi. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 27 lutego 2015, 03:57

* * *

wyjdź
za­bierz wszystko
na­wet po­wiet­rze skażone Twoim zapachem
wyczyść mi pamięć
al­bo nie
niech mnie wspom­nienie o To­bie zabija
niech ra­ni tak bardzo
bym już nig­dy
nie chciała
zmoczyć swych stóp
w miłos­nej rzece 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 24 lutego 2015, 16:33

Reanimacja

Upa­dam w tłumie
jak ka­mień w wodę,
za­tapiam się w swoim mil­cze­niu.
Czy jest ktoś, kto mi rękę poda?
Tchnie we mnie pół swe­go oddechu?

Czy Pan w gar­ni­turze?
-Nie, Pan się nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 22 lutego 2015, 11:58

* * *

Czy to rozsądne
wśród wier­sza strofy,
szu­kać dla życia nadziei?

Z słów wy­mus­ka­nych
jak dziewicze usta,
tkać nies­pełnione marzenia?

Czy się nie boisz,
że na czekaniu
mi­nie Ci la­to i jesień?

I nim się ot­rząśniesz
z pięknej obłudy,
blask z Twoich oczu uleci... 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 19 lutego 2015, 08:55

Nie zro­zumiesz drżenia moich rąk, jeśli Two­je nig­dy nie drżały. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 16 lutego 2015, 22:14

* * *

By się ob­ro­nić Wy­soki Sądzie,
Muszę się cofnąć do dnia szóstego,
Ty mnie stworzyłeś i zapomniałeś,
nie żądaj te­raz cu­du wiel­kiego . 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 14 lutego 2015, 19:05

sen... w chowanego

...je­den... dwa... trzy...

Od­liczam po­woli i słyszę
Twój cichy śmiech triumfalny
Gdy źdźbła tra­wy pos­pie­sznie rozchylasz
I cho­wasz w gęstwi­nie się cały

...czte­ry... pięć... sześć...

Świat nag­le zaczy­na wirować
Ten wi­dok krew w żyłach zamraża
Tam gdzie łąka to­neła w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 13 lutego 2015, 03:07

Chodź, zag­raj w mo­je kolory. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 12 lutego 2015, 00:56

* * *

Idę pewnie
Z wy­soko pod­niesionym czołem
Z ka­mienną twarzą
I tyl­ko ten
Który spoj­rzy głębo­ko w mo­je oczy
Do­wie się
Jak kruchym jes­tem lodem... 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 11 lutego 2015, 00:13
Tina1986

Spójrz mi w oczy głęboko, aż na samo dno duszy

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Tina1986

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

23 listopada 2015, 13:01Tina1986 sko­men­to­wał tek­st Reanimacja

18 października 2015, 08:03Serva me sko­men­to­wał tek­st Reanimacja

4 lipca 2015, 20:54silvershadow sko­men­to­wał tek­st Reanimacja

17 marca 2015, 03:59Tina1986 wy­powie­dział się w wątku bezsenność

13 marca 2015, 15:55Tina1986 wy­powie­dział się w wątku

11 marca 2015, 19:22Tina1986 do­dał no­wy tek­st W imię Bo­ga

4 marca 2015, 07:36Tina1986 wy­powie­dział się w wątku bezsenność

27 lutego 2015, 07:11natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Czym jest Miłość bez [...]

27 lutego 2015, 03:11Tina1986 do­dał no­wy tek­st Czym jest Miłość bez [...]

25 lutego 2015, 13:02Tina1986 sko­men­to­wał tek­st wyjdź zabierz wszys­tko na­wet po­wiet­rze skażone [...]